İnternet

İnternet, etkili bir araç olarak, her sahada, her geçen gün, kendini daha fazla hissettirmektedir. Bugün, daha çok bir bilgi kanalı olarak kullanılan internetten, özellikle uluslar aşırı şirketlerin beklentisi, gelecekte etkin bir dağıtım kanalı olmasıdır. 

Ancak, bu isteğin hangi ürün ve hizmetler için ne ölçüde gerçekleşebileceği konusunda hiçbirinin yeterli öngörüsü yoktur. Bu yöndeki çabaların bazı lokal temsilcilikleri, alışılmış fiziksel dağıtım kanalı üyelerini huzursuz ettiği de bir gerçektir. Kişisel pazarlık yöntemine inanan bir çok üye, bu anlamda internetin kendilerine alternatif olamayacağını düşünmekte, hatta internet yolu ile yapılan alışverişlerde ortaya çıkan sorunlar, varlıklarını koruyacak nedenler olarak birçoğunu sevindirmektedir.

18-22 Mayıs tarihlerinde, merkezi Seattle’da bulunan uluslar aşırı bir şirketin Londra’da yapılan arama konferansına katıldım. 54 ülkede dağıtım şirketleri olan ve sürekli büyüyen kuruluşun konferans konusu; “internetin getireceği ve getirmeye başladığı rol değişiklikleri sonucunda 54 temsilcinin yeni konumlarının ne olacağı? Ve nasıl daha verimli sonuçlar alınabileceği?” idi. Kısaca, internet ile dünyanın her yerindeki tüketicisine merkezden ulaşmayı başardıklarında, lokal temsilciliklerin yeni ve etkin rollerinin neler olabileceğinin tartışılması isteniyordu. İnternetin, mevcut birçok anlayışın ve davranışın ortadan kalkmasına neden olurken, yeni ihtiyaçları da beraberinde getireceği konusunda mutabakat tamdı. İnternet teknolojisinin laboratuarı kabul edilen “Seattle”da ikamet eden bir dünya liderinin toplantısında da henüz belirsizlikler hakimdi.

Tabiatıyla internet, kurumların ticaret yaşamlarında aynı süratte yer almayacak, aynı amaçlara araç olmayacaktır. İnternetin ticari yaşamımıza hangi sürat ve yoğunlukta gireceğine daha çok tüketiciler karar verecektir. Özellikle global tüketici internet teknolojisinin hem gelişmesine, hem de kullanım sahasının genişlemesine neden olmaktadır. İnternetle ticaretin yarattığı sorunlar da (kredi kartı yolsuzlukları, hukuksal başvuru merci belirsizlikleri, teknik arızalar vb.) yaşandıkça keşfedilmekte ve çözülmektedir. Ancak, pazarlama ve dağıtım kanalı olarak hayatımıza daha çok gireceği de açıktır.

İnternetin her geçen gün daha fazla bireye ulaşması, global tüketiciler yaratmak isteyen uluslar aşırı şirketleri, bu araçtan daha çok yararlanmaya itmektedir. Bir yandan teknolojik gelişmeler, diğer yandan sözünü ettiğimiz global manüplasyon, internetin tüketiciler tarafından bir alışveriş aracı olarak kabulünü hızlandırmaktadır.

İnternet, ticaretin her kesimi için kaçınılmaz bir araçtır. Bu araçtan etkin ve süratli yararlanmaya çalışmak ve yeterince kullanmamanın nedenlerini korumak yerine ortadan kaldırmak gerekir. İnternetin bilgi kanalı olmaktan öteye geçerek mevcut alışveriş süreçlerine daha fazla nasıl yardımcı olabileceği yerel işletmelerin de rutin araştırma konusu olmalıdır.