Süreç Yönetimi

Süreç yönetimi, sonuca giden yolda önceden tanımlanmış faaliyetler dizisinin yönetimidir. Sonuç ise gerçekleşmiş ve elde edilmiş olandır.

İşletme yönetiminde henüz gerçekleşmemiş sonucun adı hedeftir. Süreçlerin önceden tanımlanma gereği de öngörülen hedefe nasıl ulaşılacağının tasarlanmış olmasından ileri gelir.

Amaç, dönemsel hedef ve pazar koşulları ile maddi ve entelektüel sermaye yapısı, stratejik ve taktik yaklaşımlar için belirleyici ve kısıtlayıcı unsurlardır.

Sonuç yönetilmez ama hedefe ulaşmak için süreçleri yöneterek daha iyi sonuçlar elde edilebilir. Başka bir deyişle, daha iyi sonuçlar elde etmek için süreçlerin yönetilmesi gerekir.

Pazarlama ve satış hedefleri ile uyumlu iş planları ve rol dağılımları süreçlerin tanımlanmasına yardımcı olur. Süreçlerin sürekli aynı tanımla uygulanma iddiası yoktur. Aksine, süreçler analiz edilir ve tasarım amacına bağlı olarak düzeltilir, iyileştirilir ve yenileştirilir.

Süreç yönetiminde, iyileştirici ve yenileştirici çabalar daha iyi sonuç elde etmenin ön şartlarıdır. Tek süreç odaklı kurumsal hedefe yönelik ortaklaştırılmış çabalar için kurgulanan işbirliği sisteminin de aynı disiplin içerisinde sürekli iyileştirilmesi gerekir.

Öngörülen hedefe ulaşmanın ya da daha iyi sonuçlar elde etmenin önceden güvence altına alınması için başvurulan süreç yönetimi aşamaları, kalite güvence sisteminin önerdiği davranış kalıplarıdır.

Analitik bir platforma yansıtılmayan ve ekonomik değeri ölçülemeyen hiçbir iyileştirici ve yenileştirici davranışın da işletme yönetiminde yeri yoktur.

Dolayısıyla, süreç yönetimi ile beslenmeyen ürün ve hizmet geliştirme kararlarının da akılcı bir temeli yoktur.

Ya yürütülen faaliyetlerin yarattığı toplam sonucu büyük resimde iş işten geçtiğinde görerek ya da faaliyetleri yürütürken toplam sonuca olan etkilerini iyileştirerek yol alırsınız. Şüphesiz büyük resmin analitik kurgusu da faaliyetlere ait sonuçların verim odaklı iyileştirilmesinde ya da verimsizlik tuzağına düşülmesinde doğrudan etkendir(1).

İşletme yönetiminde alınan kararların doğruluğu kurumsal kapasitenin aynasıdır. Gelişen ekonomilerin iç pazar odaklı savunmasız(2) şirketlerinde sık görülen piyasa değeri yönetememe zaafı ve kontrol edemediği alanın etkilerini minimize edebilecek “çıkış” kararlarının zamanında alınamaması, büyük resmin analitik kurgusunun ve analiz lisanının yanlış olmasındandır.

Ne yazık ki, kurumsal kapasitesi zayıf olan şirketler daha iyi sonuçlar elde etmenin ön şartı olan süreç yönetimini bilgisizlikten ihmal etmekte ve sonuç odaklıyız(!) ya da biz sonuca bakarız gibi beylik ifadelerle başıboş at koşturulan ortamlarda yaratılan “istenmeyen sonuçların” bedeli de yüksek olmaktadır.

________________________________________________________________________
(1)Sinanoğlu, R. “Verim Hedefli Yönetim”, Türkmen Kitabevi, İstanbul, Mayıs 2015, S:50
(2) Erol, Ü; Sinanoğlu, R. “21. Yüzyıl Kapitalizmi”, Beta Yayıncılık, İstanbul, Ekim 2011, S:438