Kurumsal Yönetim

Kurumsal Yönetim, çalışanların ne üreteceklerinden daha çok nasıl üreteceklerini önemseyen bir ortak akıl sisteminin varlığını işaret eder.

Bir işletme örgütlenmesinde, iyi yönetişim anlayışıyla ortak çıkarlar için bir araya gelenler, yenilenebilen bir ortak akıl sistemi içerisinde aynı yöne doğru hareket ettiklerinde, sonuçların pozitif en çoklanması öncesinden sağlanmış olur.

Halk dili ile doğru işleri yapanlar, doğru sonuçları alırlar. Doğru işleri yapmak ise doğrunun ne olduğunu bilenler için geçerlidir.

Doğru kimsenin tekelinde olmadığından, doğrunun ne olduğunu bilmek zorlu bir çaba gerektirir. Bu nedenle, ortak akıl sistemi içerisinde davranış geliştirmek önem kazanır.

Ortak akıl sistemini oluşturabilmenin en güvenli başvuru kaynağı, yine ortak akıl sistemi içerisinde geliştirilen ve yenilenen bilimsel referanslardır. Şirketlerin referans adresi ise İşletme Bilimidir.

İşletme Bilimi, matematik alt yapı ve çoklu disiplinlerle oluşturulan akademik gelişme ortamında, endüstriyel deneylerden de beslenerek sürekli yenilenir.

Çalışanların, İşletme Biliminin referansları ile oluşturulan ve geliştirilen ortak akıl sistemini doğru anlamaları hem kurum, hem kendi başarıları için önceliklidir.

Şüphesiz ne İşletme Mektepleri akademik çalışmalarında, ne de Kurumlar ortak akıl sistemi kurgu ve uygulamalarında eş değer sonuçlar yaratamazlar. Son tahlilde, rekabet ortamlarında rakiplerinden ayrışırlar.

Ortak akıl sistemlerinin kurgusu ve sonuç alma kapasiteleri, üyelerinin yetenekleri ve yaratacakları Sinerji ile doğrudan ilişkilidir. Sistemin, kalite güvence alt yapısı ve iş analitiği yaklaşımı ise anahtar önemdedir.

Kurumsallaşmanın omurgası olan ortak akıl sistemleri, kavram madde ilişkisi ile uygulama alanları genişletilen ve zayıf noktalarında derinleşerek sürekli iyileştirilen Kurumsal Yönetim Süreçlerinden meydana gelir.

Sözde sonuç ya da çözüm iştahlı olanlar önce kavramlara, sonra iş’in özüne odaklanmakta dikkatlerini daha çabuk kaybetmekte ve sistemin dışına çıkarak gözden kaçırdıkları çukurlara düşebilmektedirler.

Süreç odaklı düşünebilenler ise kavramlara ve iş’in özüne odaklanmakta daha sabırlı ve dikkatli oldukları için sonuçları önceden teminat altına alacak ortak akıl sistemi içerisinde hareket etmenin değerini bilerek, önlerindeki çukurlara düşmeden sonuca ulaşabilmektedirler.

Önceden belirlenmiş tek süreç odaklı hedefe yönelik hareket ederken hem ileriye bakabilen, hem de önlerindeki çukurları görebilenler, öncesinde süreçleri iyileştirmenin sağlayacağı katkı ile ulaşacakları sonucu pozitif yönde en çoklamayı başarırlar.

Uygulayıcıların yetenekleri ile sonuç alma kapasitesi sınırlı olan ortak akıl sistemleri, kişiye, zamana ve yerine göre değişen doğrular içerisinden geçerli olan aranırken, yanlış kabul edilenlerin söylenmesini değil, uygulanmasını önler. Yine uygulandığında yanlış olduğu anlaşılan geçmiş doğruların da düzeltilmesini sağlar.

Ortak akıl sistemi içerisinde alınan kararların doğruluğu, elde edilen sonuçların ne olduğu ile ölçülür. Uygulayıcıların süreç iyileştirme yetenekleri geliştikçe, ortak akıl sisteminin ya da sistemin ortak aklının doğru karar alma ve daha iyi sonuç elde etme kapasitesi bir arada geliştirilmiş olur.