İnternet Siteleri ve Yeni RTÜK Yasası

İnternet günümüzün vazgeçilmez bilgi otoyoludur. Bugünden sonra, ne bireyler, ne de resmi ya da özel kurumlar, internetten yararlanmadan varlıklarını ve rekabet etme şanslarını sürdüremezler. İnternet, sayısız getirileriyle ve elbette taşıdığı risklerle yaşamımızın bir parçası olmuştur. Akılalmaz süratte ve etkinlikte gelişen internetin, bazı istenmeyen sonuçları da beraberinde getirdiği doğrudur. Gelişmiş ülkeler dahil hemen her ülke sorunları yaşadıkça öğrenmekte ve reaktif olarak önlem üretmektedirler. Ancak, temel mutabakat; internet kullanımını özendirmek ve her alanda yaygınlaşmasını sağlamaktır. Eşanlı olarak da getireceği sorunları aynı teknolojik bazda çözmeye çalışmak ve internete özel hukuk altyapısını oluşturmaktır.

Türkiye Cumhuriyeti gibi Avrupa Birliği'ne aday olan, çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmak için çalışan (!), teknolojiyi üretmese dahi en azından ithal etmeyi başaran, dünyanın geldiği rekabet düzeyinde bilgiye hızlı ulaşmanın önemini bilen bir ülkenin bugün olduğu gibi internetten azami ölçüde yararlanmaya çalışması ne kadar doğal ise, internet yoluyla işlenen suçları önleme çabası da o kadar doğaldır. Önemli olan, bu çabasını, benzer sorunları yaşayan gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, internetin tüm sektörlere sağlamaya devam edeceği yararlı gelişmelere engel olmadan yapabilmektir.

Örneğin; bizim ülkemiz dahil internet yoluyla indirilen bir yazım, haber, fotoğraf, film ve/veya müziğin, internet ortamında ya da dışında izinsiz kullanımı halinde telif hakları açısından hem işlemin tespitinde, hem de cezalandırılmasında çok önemli mesafeler alınmış ve hukuki yaptırımlar uygulamaya konulmuştur. Yine, internet kanalıyla yapılan alışverişlerde yolsuzlukların tespiti ve cezalandırılması için hem uluslararası hukuk zemininin oluşturulmasında, hem de teknolojik açıdan istenmeyen durumların önlenmesinde önemli mesafeler alınmış, eşanlı olarak da sigorta sistemi geliştirilmiştir.

İnternetle doğmuş suçlar konusunda da ilerlemeler kaydedilmiştir. "Spam mail" olarak adlandırılan (kaynağını bilmediğiniz, öngörmediğiniz ve beklemediğiniz) bilgi, haber ve/veya resimlerin sürekli e-posta adresinize gelmesinin yarattığı olumsuz sonuçların önlenmesi için uluslararası "internet spam mail polisi" kurulmuş ve teknolojik olarak spam mail kapsamına girenlerin izlenmesi, kara listeye alınması ve prosedür tamamlandığında dolaşımın engellenmesi sağlanmıştır.

İnternet girdiği her alanda hizmet seviyesini yükseltirken, geçmiş analog alternatiflerinin yarattığı maliyetleri de düşürmüştür. İnternetin bilgi otoyolu olması yanında, özellikle digital ürünlerde dağıtım kanalı olarak geldiği nokta da vazgeçilemez boyutlardadır.

Örgütlü ya da bireysel suç işleyicilerin diğer teknolojik araç ve gelişmelerden yararlanmaları ne kadar doğal ise internetten yararlanmaları da o kadar doğaldır. Bir suçlu, cep telefonu kullandı, televizyon kanalı kurdu, otomobil ve/veya uçak kullandı diye bu araçlardan vazgeçilmedi. Aksine, teknoloji insanlığa hizmet yönünde sürekli yeni ürünlerle gelişmesine devam etti. Hukuk da teknolojiye uyum sağlayarak, başka bir deyişle teknolojiden yararlanarak mücadelesini genişletti.

Web sitesine sahip olanların yayınlarını, sahip oldukları internet sitelerini ne amaçla kullandıklarını, yine internetin sağladığı olanaklarla takip etmek olasıdır. Saçma olan, bu sitelerde yapılan yayınların (iddia edildiği şekilde) print-out'larının cumhuriyet savcılığına, valiliğe, kaymakamlığa günlük bazda teslimiyle takip edilmeye çalışılması olacaktır. Bu uygulama, devletin verdiği her ödevi sorgulamadan yapan iyi niyetli çoğunluğa olağanüstü verimsiz işyükü getirmek dışında bir işe yaramayacaktır. Sözkonusu dokümanlar, hem gün içerisinde interaktif değiştirilebilen internet ortamını yansıtmayacak, hem de internet sitesinden istenmeyen amaçlarla yararlanmak isteyenlere engel olmayacaktır.

Devletin yapması gereken, diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi internet kullanıcılarını rahatsız etmeden, yine internet olanaklarından yararlanarak suç sayılan işlemleri takip etmeye çalışması ve engellemesidir.

Bu nedenle, olası RTÜK Yasası'nın internet sitelerine yönelik maddelerinin doğru ya da yanlışlığı bir yana, öngörülen uygulama safhası, yasadan daha büyük sorun olacaktır. Yasayı çıkaracakların doğruyu erken bulmalarını umarım.